Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis in het leren lezen en spellen. Het betekent dus letterlijk: niet goed kunnen lezen. Je hebt dyslexie als het moeite kost koppelingen tussen klanken en letters te leren en het leren lezen en spellen daardoor moeizaam verloopt.

Het kost iedereen moeite om goed te leren lezen maar op een gegeven moment gaat het automatisch. Als je dan naar een woord kijkt, zie je wat er staat of je nu wil of niet. Bij iemand met dyslexie gebeurt dat niet automatisch!

Kinderen die last hebben van dyslexie blijven woorden veel langer letter voor letter lezen en kunnen die letters dan moeilijker tot een woord samenvoegen.

Ze worstelen dan vaak met bepaalde klanken en lezen daardoor woorden soms verkeerd. Omdat het lezen zo moeizaam gaat is het ook moeilijk te begrijpen wat er precies staat!

Kinderen kunnen ook moeite hebben met de spelling, dat wil zeggen het schrijven van woorden, zinnen en verhaaltjes en de spellingsregels.

We kunnen bijv. werken met taal in blokjes, spreekbeeld, spellingsmethodes.

Jouw kind vindt rijmen, hakken en plakken nog moeilijk.

Kinderen kunnen bij ons in de praktijk ook terecht voor de voorwaarden voor het lezen en spellen die nodig zijn voordat ze naar groep 3 gaan.

Tevens zijn er mogelijke linken met het luisteren naar en uitspreken van klanken of taalproblemen waarbij uw kind specifieke begeleiding kan krijgen.