Logopedie bij kinderen bestaat uit
  • Het vroegtijdig signaleren en onderzoeken van logopedische problemen.
  • Het geven van advies, voorlichting en begeleiding aan het kind, de ouders/ verzorgers en de leidster/ leerkrachten
  • Het behandelen van logopedische problemen
  • Overleg en verslaglegging

Spelend leren is mijn visie.
Als kinderen het leuk vinden om te komen leren ze veel meer.

Via verschillende methodes kunnen we aan de spraak werken, zoals bijvoorbeeld via: klankgebaren, prompt, minimale paren, metaphon, Hodson en Paden.
Heeft je kind problemen met eten, kauwen, slikken of vindt het stukjes of structuur in het eten niet fijn, dan kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen veranderen.
Denk hierbij aan: duimzuigen, vingerzuigen, zuigen op een fopspeen, moeite met mondspieren, open mondgedrag, speekselverlies. U kunt terecht voor pre verbale logopedie en omft.
Jouw kind heeft moeite met contact maken, heeft moeite met het maken van woorden en/ of zinnen. Het kind kan zijn gedachten en gevoelens moeilijk uiten, begrijpt anderen niet goed of wordt door anderen niet goed begrepen.

Tevens Metataal, speciale hulp bij zinnen en grammatica voor kinderen vanaf 8 jaar.

Jouw kind vindt rijmen, hakken en plakken nog moeilijk.

Kinderen kunnen bij ons in de praktijk ook terecht voor de voorwaarden voor het lezen en spellen die nodig zijn voordat ze naar groep 3 gaan.

Tevens zijn er mogelijke linken met het luisteren naar en uitspreken van klanken of taalproblemen waarbij uw kind specifieke begeleiding kan krijgen.

Jouw kind is vaak zijn stem kwijt, schor of hees, schreeuwt- gilt veel, gebruikt allerlei stemmetjes.

We kunnen bijvoorbeeld werken aan: ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, stemtraining, roepoefeningen, stemhygiëne, emotioneel lichaamswerk.