Logopedie bij volwassenen

Logopedie is een specialisme dat zich richt op het voorkomen (preventie) en het behandelen (curatie) van problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor.

Denk hierbij aan hulp bij spanningsproblemen in het lichaam, ademhalingsproblemen, benauwdheid, hyperventilatie, copd, astma. Ook voor herstel na Covid-19 kunt u bij mij terecht. Ik werk samen met andere disciplines in een gespecialiseerd team.
Stotterend spreken waardoor je sociaal of in je werk tegen problemen aan loopt dat je je niet goed kunt uiten.
Heesheid, schorheid, transgender, te hoge-lage stem, harde-zachte stem, problemen met zingen, keelschrapen, globusgevoel, spanningsvermindering door manuele fascilitatie is ook mogelijk.
Niet goed uit je woorden kunnen komen, binnensmonds spreken, onduidelijk spreken, de klanken niet goed kunnen articuleren, dysarthrie.
Moeite om op woorden te komen, juiste zinnen te maken, een verhaal te vertellen, NAH, afasie.
Hulp bij het juist uitspreken van woorden en hulp bij het goed kunnen luisteren naar anderen.
Stem-toonhoogte, spraak, tempo, intonatie en houding.
Adem, stem, houding en presentatievaardigheden
Slikproblemen, niet goed kunnen kauwen, verslikken, hoesten, speekselverlies, dysarthrie.