Hoe gaan wij te werk?

1. Afspraak en intake-anamnesegesprek
Nadat u een afspraak heeft gemaakt volgt een intake-anamnesegesprek. Tijdens het intakegesprek worden alle persoonsgegevens genoteerd en wordt de klacht besproken. Op de website vindt u een inschrijfformulier die u thuis kunt invullen en kunt opsturen of meenemen.

2. Onderzoek
Tijdens de eerste afspraak worden er ook afspraken gemaakt voor verder onderzoek. Indien mogelijk wordt er al begonnen met een screening of onderzoek.

3. Behandelplan
Als de screening en/of onderzoeken zijn afgenomen, wordt er met u een behandelplan besproken. Daarna kan de behandeling starten.

4. Huiswerk
Per behandeling, kan het zijn dat u oefeningen mee krijgt. Deze kunt u thuis oefenen om het leerproces te stimuleren.

Van een onzeker jongetje naar een tiener vol zelfvertrouwen. Het was een wekelijks uitje voor onze zoon, bij Mardy voelde hij zich erg op z’n gemak. Als hoogsensitief kind, is dit erg belangrijk.Een moeder

5. Evaluatie
Na een aantal weken / maanden zal de vooruitgang worden besproken en geëvalueerd. Indien nodig kan het behandelplan worden aangepast.

6. Vergoeding
Iedere maand worden de behandelingen gedeclareerd. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeringen. De rekening gaat dan ook rechtstreeks naar de verzekeraar. Aangezien de kosten van een behandeling en de vergoeding door de verzekeraars soms verschillen, kan het zijn dat u een eigen bijdrage per behandeling moet betalen.

7. Afronding
Als de behandeldoelen zijn gehaald wordt met u samen besloten of de logopedie afgerond kan worden. De behandelingen en vorderingen worden geëvalueerd.
Er wordt toestemming gevraagd om aan u de patiënten tevredenheid enquête toe te sturen.

8. Verslaggeving
Na het logopedisch onderzoek en na het afronden van de therapie wordt er een verslag gestuurd naar de verwijzer. Indien het behandeltraject wat langer duurt, zullen er ook tussenverslagen gemaakt worden.